Frequently Asked Questions (Ofte Stillede Spørgsmål)

Hér på siden vil redaktionen forsøge at redegøre for spørgsmål, der ofte optager sindene hos fans såvel som almindeligt interesserede.
Hvad der kvalificerer til en placering hér på siden, afgøres dels af det statistiske materiale, der oparbejdes i takt med indstrømning af diverse arter henvendelser, dels af redaktionens erfaring.


Indholdsfortegnelse

Hvor kan jeg købe de plader jeg mangler?
Hvilke numre er endnu ikke kommet på CD?
Hvornår udkommer pladen TOTALPETROLEUM på CD?
Hvordan holdt d'herrer op med at ryge?
Hvordan køber man Rislunds bøger om brand og redning?
TotalPetroleum - hvad betyder det?
Sodosadopædonekromasokoprofagist
Kalapøjserens historie
Monrad & Rislund, et historisk tilbageblik... Nyt


Hvor kan jeg købe de plader jeg mangler?

En række internet-butikker vil være leveringsdygtige i stort set hele bagkataloget. Som eksempel kan nævnes CDSkiven og imusic, men der er givetvis flere.
Desværre forhandler net-butikkerne som regel kun CD og DVD, så hvis det er vinylplader, kassettebånd, VHS eller en bog du leder efter, så skal du henvende dig i et velassorteret pladeantikvariat.


Hvilke numre er endnu ikke kommet på CD?

Den komplette liste over numre, som endnu ikke er udkommet på CD er:

Alle numrene fra den første LP "Totalpetroleum":
- HØSTVISE
- MANDDOMSGLÆDE-TALKUM
- EYBERTS FORÅRSSANG (ÅBALLE BAKKE)
- INTERLUDE
- STILLE VALBYNÆTTER
- FASTESANG
- MULTIBLE PENALFLASKER
- FIRMAET ADOLF & SØN
- STAKKELS TØMRERCLAUS
- SIDDE VED EN Å
- DUE PÅ KVIST
- DEN BEDSTE ISME
- ALMUT SVINEGÅRD (er dog senere kommet på CD i en live-version)
- EN MÆRKELIG MORGEN

De fleste af numrene fra videoen "Panik I Pladderballe":
- BULGARSK SPEJDEREXERCITS (del 1-6)
- SIGNATUR
- MOGENS PÅ SAFARI
- DET VIL VI MEGET NØDIG SE PÅ TV
- ÆGGENDE STEEL
- DET VIL VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SE PÅ TV
- QUIZ: REJS OG KNEP
- VM I STANK
- DANSEMANDEN
- KNAS I KLÆDET
- LEO LUMMERKROG
- EN KURRE PÅ TRÅDEN MED GOMBERT OG FLANHART

Alle numrene fra videoen "De Nøgne Heste Fra Upernavik":
- BAREN ÅBNER
- MOBIL-IDIOTI
- KANDEN ER TOM
- NYE PLANER
- GUD SKABTE GOMBERT
- PLUDSELIG EN DAG SÅ FALDT JEG OM
- LUMMERKROG SOM KULTURFORMIDLER 1
- LUMMERKROG SOM KULTURFORMIDLER 2
- BRUNO FALLOSSO
- ALARMCENTRALEN
- MOGENS PÅ DE BARBARISKE ØER
- JØRGEN ELLER PALLE (er dog senere kommet på CD i en live-version)
- KNEPPER DE #2
- VI ER DE NØGNE HESTE
- ANNONCE: JULE CD-ROM

Fra bogen "Sorte Sketches":
- FORORD
- LIVET OG DØDEN
- SANGEN HAR VINGER
- FRU NIELSEN OG FRU HANSEN
- PORNO
- EMHÆTTEN
- HUNDEDAGENE BEGYNDER
- HUNDEHANDLEREN
- OVRE I SLIKKER´N
- VALGTALEN
- RADIOAVISEN (2)
- EN DANS PÅ ÆG

Fra diverse singler og compilations:
- KØD PÅ BORDET / NYHEDERNE (fra "Skru Op")
- JAN MONRADS MONOLOG (fra "Midtfyn I Live")
- TOTALPETROLEUMS JULEMEDLEY (fra singlen af samme navn)
- EFG-BLUES / EFG-DISCO (fra singlen af samme navn)
- JUL IGEN (REMIX) instrumental version (fra Maxi-singlen "Jul Igen (Remix)")

Og så er der en række numre, som kun er udkommet på lidt specielle CD-udgivelser:
- OPERATION GODYLORANGE (fra "Christiania")
- JULEKNAZ (fra "Glædelig Jul Til Dig/Ekstra Bladets Juleknaz")
- MIN LILLE DRENG i ny version (fra "Rolig Skat...")
- I DÅRLIGT SELSKAB (fra BT's annoncør-kampagne-CD af samme navn)
- MONRAD & RISLUND (fra radio-CD'en "Program-CD Nr. 1")
Og endelig en del af numrene fra Promo-CD'en "Det Er Vist En And":
- SKAMSKUDTE HØNS
- ANDEJAGTEN
- OLE OG LONE VENDER TILBAGE


Hvornår udkommer pladen TOTALPETROLEUM på CD?

Selv om der ikke umiddelbart er forventninger om en omfattende afsætning, så har d'herrer ikke noget imod at denne deres første LP udkommer på CD. Der er dog to problemer der først skal løses:

- Masteren eksisterer ikke.
- Pladen er udkommet på CBS (nu SONY), og dem har d'herrer ingen samarbejdsaftale med.

Hvis TOTALPETROLEUM skal genudgives, skal det ske på EMI-Medley grundet den aftale d'herrer har med dette selskab. Hvordan man skal lave en købsaftale med SONY på en master, der ikke eksisterer, låser det hele en smule, for ikke at sige en del.

Der vil dog fortløbende blive arbejdet på sagen...


Hvordan holdt d'herrer op med at ryge?

Det var akupunktur, der hjalp d'herrer til at kvitte røgen. Og hjælpen fik de af:

Klaus Lundsgaard (læge og akupunktør). Tlf: 33 21 21 12

Der skulle desuden være en nærmere omtale i bladet Helse fra juni måned 2000.


Hvordan køber man Rislunds bøger om brand og redning?

Søren Rislund har indtil nu udgivet syv bøger om brand og redning.

Brandbiler i Danmark (1991) Udsolgt

Brandbiler i Europa (1994) Udsolgt

Beredskab i Ilden (jubilæumsbog om Roskilde Brandvæsen) (1998) Udsolgt

Flyvevåbnets Brand- & redningskøretøjer (2000) Kr. 300,-
- 160 sider, hardcover, 294 illustrationer heraf 111 i farver.

Besættelse, Beredskab og Brandbiler (2002) Udsolgt
- 230 sider, 340 s/h fotos, indbundet.

Sammen med Per Carlsen:
Stor alarm udsendt (Ringsted Brandvæsen 1905-2005) (2004) Kr. 220, -
- 185 sider, 182 illustrationer, heraf 45 i farve.

Brandbiler i 100 år (2007) Kr. 375,-
- 264 sider, indbundet, 560 fotos, heraf 286 i farve.

Din lokale boghandler ligger næppe inde med disse fremragende men 'smalle' udgivelser. I København, vil 'hovedforhandleren' Nyboder Boghandel, Store Kongensgade 114 dog altid have bøgerne på lager.

Man kan også erhverve bøger (som ikke er udsolgte) direkte hos forfatteren.
Send en mail til webmaster og hør hvordan.


TotalPetroleum - hvad betyder det?

Da JAN MONRAD, MIK & TØMRERCLAUS samt SØREN RISLUND i 1975 udgav deres først LP, kaldte de den for TOTALPETROLEUM, og kort tid efter antog ensemblet samme navn.
Dette navn holdt sig frem til udgivelsen af "1991" (i 1981), hvor navnet blev ændret til MONRAD & RISLUND. På de efterfølgende udgivelser indgik navnet TOTALPETROLEUM igen alene eller sammen med MONRAD & RISLUND i ensemble-navnet (bortset fra på ÅH HOLD KÆFT! (i 1985)) frem til og med udgivelsen af ØL ER GUD (i 1986).

Men hvoraf kommer navnet, og hvad betyder det? - hvis det da overhovedet betyder noget.

Ifølge Jan Monrad opstod navnet og logoet således:
"Vort kendte logo i gult, rødt og sort er snuppet fra de gamle butik-streamere med påskriften [Total ophør]. Ordet 'ophør' er erstattet med 'petroleum'.
Udtrykket stammer fra en mand på dengang ca. 40 år, der var bud hos min lokale købmand. Han havde luret, at jeg i fyringssæsonen hver 2. dag købte 2 dunke petroleum. Da jeg samtidig nød det privillegium at kunne entre forretningen ad bagdøren, mødte jeg ofte bemeldte herre, når jeg skulle handle, og det med ordene: "Ska´ du ha´ petroleum?" Og det skulle jeg jo af gode grunde langt fra altid. Herren var vel nærmest en slags fritgående Mogens, som jeg morede mig over, og han kom således ufrivilligt til at bidrage til vores univers."

I USA og Canada afgøres ofte med en test kaldet "Total Petroleum Hydrocarbons" (TPH) om jord eller vand er forurenet med olie. På engelsk betyder Petroleum: Råolie - eller enhver delsubstans der under normale temperatur- og trykforhold er flydende. Og Hydrocarbons betyder ganske enkelt: Kulbrinter.
Total Petroleum Hydrocarbons er således en måling af koncentrationen eller vægten af "råolie kulbrinter" i en given mængde jord eller vand.
Ordet 'Total' er misvisende, da meget få (om overhovedet nogle) af målemetoderne kan måle alle forekomster i en given test. Flygtige forkomster går som oftest tabt i processen og bliver ikke målt, og til tider optræder ikke-råolie kulbrinter i analysen.

Endelig var Total Petroleum navnet på et olieraffinerings- og marketingsfirma, der havde sit hovedsæde i Denver, Colorado, indtil det i september 1997 blev købt af Ultramar Diamond Shamrock Corp. fra San Antonio, Texas. Inden overtagelsen var moderselskabet et fransk olie-selskab ved navn Totale.


Sodosadopædonekromasokoprofagist

I nummeret 1-2-3 KLAR KLAR GÆT samt i den forkortede version 1 (EEN) KLAR, KLAR GÆT (HENRIKSEN VERSION) optræder ovennævnte begreb i en quiz. Henriksen fortæller, at begrebet dækker én der “slår i døde dyre-børns efterladte afføring eller kaster det på sig selv”. Men kan det nu virkelig passe?
Hér bringes et par uddrag af Fremmedordbogen:

Sodo sodo'mi -en (efter byen 'Sodoma, 1. Mosebog 19) seksuel perversitet, især seksuel omgang med dyr.
Sado sa'disme -n (fr.; efter den pornografiske forfatter marquis de Sade, 1740-1814) abnorm kønsdrift som tilfredsstilles ved at der tilføjes en person legemlig eller sjælelig pinsel; sygelig lyst til at pine andre.
Pædo pædo- (gr. pais, gen. pai'dos barn) børne-, afkom-. pædofi'li -en voksen persons seksuelle forhold til børn.
Nekro 'nekro- (gr. ne'kros lig) lig-, døde-, døds-. nekrofi'li -en seksuelt misbrug af lig.
Maso maso'chisme -n (efter den østrigske forfatter Sacher-Masoch 1836-1895) det at føle kønslig tilfredsstillelse ved at lade sig pine legemligt eller psykisk.
Kopro kopro- (gr. 'kopros gødning, skarn) afførings-, ekskrement-. koprofa'gi -en spisning af ekskrementer (hos dyr og sindssyge mennesker).
Fagi -fa'gi (gr. -fa'gia, af -'fagos ædende) -æderi.

Således må en “Sodo-sado-pædo-nekro-maso-kopro-fagist” være én der med “dyr slår børn ihjel på-sig-selv og spiser afføring”!
Hvorimod én der “slår i døde dyre-børns efterladte afføring eller kaster det på sig selv” retteligt burde hedde en “Sado-nekro-sodo-pædo-kopro-masochist”!
Så selv med lidt ombytning orddelene imellem dækker Henriksens svar altså IKKE endelsen fagist, hvorfor svaret ikke burde være godkendt af quiz-masteren.


Kalapøjserens historie

Da Christoffer Columbus i 1492 opdagede Amerika og hjembragte tobakken til Europa, opstod snart behovet for et alternativ til den ildelugtende tobaksrøg. Man kunne selvfølgelig lade være med at ryge, men da kardinalpunktet var, at man skulle have noget i munden, manglede der oplagt en erstatning til piben.

Men der skulle gå mere end 100 år, før tobakken fandt sit alternativ. Det skete i forbindelse med den tjekkiske søfarer Vaclav Haveslanges berømte tur til Ballonesien i 1604, hvorfra han hjembragte bambusrør, der i enden var påmonteret en lille svineblære. De indfødte anvendte den som afslapningsmiddel og drilleinstrument. Bambusrøret havde en diameter på 0,5 cm og en længde på 42 cm. Når man blæste i røret udvidede svineblæren sig og klaskede sammen med et lille smæld.
Denne lyd var så irriterende for andre at høre på, at den ofte udløste håndgribeligheder, ja ligefrem drab. Skulle man være ekstra ond, kunne man fylde svineblæren med mel, og da der tit skete det, at blæren eksploderede, spredtes melet ud på et større område eller ligefrem i ansigtet på ens offer. Herfra stammer udtrykket: "Man kan ikke blæse og have mel i munden".

Hjemkommet til Europa med bambusblæseren blev Vaclav Haveslange af Kong Karl af Preussien udnævnt til æresgesandt. Kong Karl blev så glad for instrumentet, at han opkaldte det efter sig. Det fik navnet En Karl Af Preusser, hvilket på dansk blev til en kalapøjser.
En moderne kalapøjser er fremstillet af et stykke grøn haveslange på 17,5 cm påmonteret en gul ballon.
I vore dage er det forbudt at fylde mel i ballonen, hvilket skyldes en forordning udstedt af Frederik V i 1746 i forbindelse med oprettelsen af Det Adelige Akademi i Sorø:

Den som blese med Meel eller anden Form for Veederstyggeliighed i Sin Nestes Ansiigt med Pustereur eller Karlapreusir skal bode med 10 Dask i Sin Nakke og have Sine Reur inddraget i 60 Dahge.

I begyndelsen af 1900-tallet grundlagdes Store Nordiske Kalapøjser, hvor Mogens i 1956 var ansat i 5 dage, indtil han blev afskediget for uretmæssig udsmugling af en blå testkalapøjser.


Monrad & Rislund, et historisk tilbageblik...

   Jan Monrad, (f. 1951) begynder som 14 årig at spille på guitar, sidst i 60erne i drengeorkesteret "Hestepærerne". Kasseret ved sangundervisningen i gymnasiet men fra 1970 aktiv i folkemusikmiljøet omkring klubben Imikroskopet i København. Danner 1973 trio med Mik Schack (vaskebræt/senere DR) og Tømrerclaus (bas m.v.) og udvider den genremæssige ramme fra det oprindeligt skiffleprægede i retning af det stedse mere udsyrede og usædvanlige. Gruppen med det indlysende navn "Jan Monrad, Mik og Tømrerclaus" indspiller primo 1974 singlepladen "Kød på bordet/Sidde ved en å" for CBS Records. Singlens A-side har tekst af

   Søren Rislund, (f. 1950), fra 1966-69 sanger og mundharmonikaspiller i gruppen "Image of Blues" og fra 1969-76 i gruppen "Skov & Strand", der 1975 indspillede singlepladen "Superflex/Frelseren". Siden 1968 et vist tekstmæssigt samarbejde med gymnasiekammeraten Jan Monrad. Indgår i marts 1975 tillige i gruppen "Jan Monrad, Mik og Tømrerclaus", snart efter kaldet

   TOTALPETROLEUM, der samme måned indspiller en LPplade af samme navn med egne numre. I forbindelse med denne plades udgivelse i november 1975 turnerer kvartetten som opvarmning for US-gruppen "Dr. Hook & The Medicine Show". Monrad og/eller Rislund skriver nyt originalt materiale tiI gruppen.
   Foråret 1976 glider Tømrerclaus ud af ensemblet og snart efter indgår Pierre Dørge (el-bas, el-guitar, cello m.v.). Oktober samme år indspilles Totalpetroleums anden LP/MC med titlen "Det vil jeg da skide på". 34.000 klæbemærker med samme tekst vækker i markedsføringsfasen en vis opsigt. Albummets sketschmateriale gør Danmarks Radio interesseret i Monrad's og Rislund's penne, og de engageres til at skrive og indtale satiriske og humoristiske indslag til magasinprogrammet "Fredagsåbent" på P3. Samme sommer bliver Monrad landskendt som nyhedsoplæser i underholdningsprogrammet "Gustav" på TV.
   Juni 1977 fyres Mik Schack på storebæltsfærgen, hvorefter han skildrer fyringen i en tegneserie. Han erstattes af Karen Mortensen (trommer, piano m.v.); snart efter udgår også Pierre Dørge. Omkring årsskiftet 1977/78 har også Karen Mortensen af indlysende årsager fået nok og forlader gruppen, der fortsætter som duoen

   MONRAD & RISLUND, -materialemæssigt med en stigende vægt på det talte ord. Sommeren 1978 arbejdes der med radiosatireprogrammet "Gibbernakkerne" sammen med bl.a. Carl Erik Sørensen og Bodil Heister. Monrad & Rislund skriver tillige til og medvirker i tre TVudsendelser med sort humor under fællestitlen "Crunks". Blandt de øvrige medvirkende ses bl.a. Tommy Kenter, Niels Jørgen Steen, Ole Fick og Ulla Pia. Nogle begravelsesscener optaget på Bispebjerg Kirkegård skaber røre i formiddagspressen.
   Februar 1979 ses (og høres) Rislund i det danske melodi grand prix med sirene og motorlyde bag sangsolisten Pierre Dørge, -som desværre ikke opnår points. Samme forår indspilles med hjælp fra Ole Fick, Pierre Dørge, Bodil Heister og Bent Clausen LP/MCen "A la Plage" for Poul Bruuns nyoprettede pladeselskab Medley. Fra dette album vil mange genkalde sig Monrads monolog "VM i tobaksrygning". Juli '79 opføres "Cabaret Kong Vagn" sammen med Lasse & Mathilde i Pakhuset i Nykøbing Sjælland. Totalpetroleum (-det næsten uafrystelige gruppenavn) hædres samme efterår med "Årets brosten".
   Januar/fabruar '80 engageres Monrad & Rislund -nu som "Grovdilettant" til ialt 7 indslag i Kanal 22 på TV, og både i 1980 samt i de følgende år produceres der i perioder radiosatire, hvor dele af persongalleriet (Brodtgaard, Henriksen, Bjarlkram Rodaz, Wili Hartmeyer m.fl.) profileres. Ensemblets fjerde album "Hej hvor det svinger" indspilles sidst på året med Dørge, Clausen og Morten Carlsen.
   Foråret '81 afvikles en landsdækkende hal-turne sammen med Delta-Cross band og Monrad & Rislund giver i løbet af året yderligere ca. 100 shows, ligesom man færdiggør endnu en LP/MC "1991" med 23 titler fra den satiriske sketschproduktion.
   Monrad & Rislund markerer sig nu desuden som skribenter i Kystbane Komix og sommeren '82 spilles der "Belgisk Cabaret" i Nykøbing Sjælland med Ole Fick og Lasse Helner. På efterårsturneen hvor Ole Fick deltager satses der pænt højt, idet der annonceres med ikke mindre end "To Timers Latterkrampe" (!)
   1983 byder igen på betydelige turneaktiviteter ligesom Monrad & Rislund lader høre fra sig på Radio Rita. Det årlige sommerophold i Nykøbing Sj. finder med deltagelse af Ole Fick og Øyvind Ougaard sted under betegnelsen "Odsherred Hundecabaret". September/oktober indspilles med assistance af bl.a. Fick og Ougaard LPen med det nærmest udødelige titelnummer "Jesus og Jens Vejmand".
   Sommercabareten 1984 byder på et for mange uforståeligt samarbejde, idet sangeren og sangskriveren Trille bidrager med en kvindelig vinkel, og viser at hun ikke er bange for at spille dum. Ved samme lejlighed er også Fick, Ougaard og Hugo Rasmussen "dumme". En landsdækkende efterårsturne for HK har udover M & R også Pia Raug og Michael Friis på plakaten. Gruppens juleshow i i Montmartre, der så småt er gået hen og blevet en københavnertradition, ekstraopføres på Falkoner Scenen efter at have udsolgt adskillige dage i Montmartre.
   I 1985 får publikum lejlighed til at gå Monrad & Rislund i bedene, idet bogen "Sorte Sketches" -indeholdende en række mono- og dialoger udkommer. Grønland gæstes for første gang, og i sommercabareten "Nøgen mod Norge" er Trille og Hugo Rasmussen udskiftet med Marianne Schultz og Michael Friis (-uden at det hjælper!) Uden Schultz afvikles en omfattende efterårsturne under parolen "Op under kanten", og i november er Monrad & Rislund duo på valgturne med bl.a. Anker Jørgensen, Poul Nielson og Svend Auken (gæt selv partiet!) Op mod jul udgives LP/MCen "Åh, hold kæft!", optaget live på Falkoner Scenen, der med 25.000 eksemplarer over disken er den til da største salgssucces.
   Forår og sommer '86 turneres der støt og bl.a. optrædes der på Færøerne. September udgives LP/MCen "Øl er gud" under kolossal mediebevågenhed, idet De Forenede Bryggerier søger at standse udgivelsen med henvisning til, at coveret krænker ophavs- og varemærkerettigheder. Fogedretten afviser dog bryggeriernes påstande som forvrøvlede, og i oktober er holdet fra '85 suppleret med Morten Carlsen og Bent Clausen ude på "Øl er gud-tour".
   Sagesløse turister på Lanzarote konfronteres januar '87 med Monrad & Rislund og et show der afvikles delvis på engelsk, og i juni gæstes flere lokaliteter i Sydgrønland (dog uden at nye sprog udfordres!) Sommercabareten i Odsherred spiller under titlen "Krabbepigen" med Fick, Ougaard og Friis og turnerer kort igen i december.
   Lille forårsturne med Sebastian i april '88, og i maj udsendes LP/MC/CD samt single "Det er Danmark" i anledning af fodboldlandsholdets EM-deltagelse. Der tages højde for den faktiske sportspræstation med singlens B-side "Det var Danmark". Sædvanlig hold-cabaret "Pladderballe Nærradio", der genopføres som juleshow i Montmartre. Monrad skræmmer Susanne Bjerrehuus og hele landet med en "falsk nyhed" i DRs "Superchancen". Den folkekære Poul Thomsen inviterer Monrad & Rislund til at medvirke i førsteudgaven af "Hund og hund imellem", der ligeledes produceres for DR-TV.
   1989 synger Rislund blandede popsange med fritidsorkesteret "Vagtparaden" mens Monrad som Onkel Susanne underholder børnene i DR-TV. Den 1. april snyder begge sig til en del spalteplads ved over telefotonettet fra Oslo at meddele, at de har modtaget en norsk trafik-pris! Albumudgivelse "Mens vi venter på prinsen" i maj, for 10. gang på Midtfynsfestival i juni, sommercabaret "Odsherred Skolekomedie" i juli, lille efterårsturne med Øyvind Ougaard samt 8 udsolgte juleshows i Pumpehuset i København.
   Med 3. udgave af "Hund og hund imellem" på DR-TV i 1990 går det op for familien Danmark, at Monrad & Rislund kan andet end at være uartige. Udsendelserne ses af omkring 2 millioner voksne seere! LP/MC/CDudgivelsen i november samme år -"Hundestjerner hasteindlagt" udløser guldplade for 40.000 solgte eksemplarer. -En gammel undergrundsact begynder i betænkelig grad at ligne en succes...
   Med Øyvind Ougaard som fast trediemand drager Monrad & Rislund 1991 på forårsturne over hele Iandet. Ved en tilfældighed opdages det, at et hollandsk selskab har tre pirat-kassetter med duoen i deres katalog! Svin! Rislund har 10 års jubilæum på Skanderborg Festivalen og parrer sig i den anledning med en legemsstor lagkage på scenen. I december udsælger showet "Jul i Pladderballe" med M&R, Fick, Ougaard, Michael Friis og Klaus Menzer 15 dage i Kanonhallen i København, men det er ikke teater siger teaterrådet, og nægter publikum Artestøtte! En sur kvindelig anmelder mener, at der er tale om "gonadefiksering". Jens Okking er derimod begejstret i sin gæsteanmeldelse i Ekstra Bladet.
   Udover deres egentlige shows har Monrad og Rislund i stigende omfang andre opgaver, i løbet af 1992 bl.a. dommere ved Slotsguggeligu i Hillerød, kommentatorer ved pælesidning i Karrebæksminde samt værter ved genåbningen af Danmarks nationalstadion Parken i København. I november udgives nyt album "Next stop Pladderballe", der også hurtigt runder 40.000 solgte eks. Med udvidet ensemble opføres juleshows i Århus og Ålborg.
   1993 bliver "hæderens år" for Monrad & Rislund, der modtager såvel DJBFAs hæderspris samt Dansk Solistforbunds jubilæumslegat. "Akasut mundvand II" udgives, og opnår en fjerdeplads på salgslisterne, -temmelig enestående for en opsamlingsplade. Årets juleshow inkluderer Ole Fick og spiller i Esbjerg.
   1994 åbnes med 14 udsolgte dage på Damhuskroen i København, og resten af året byder på ny pladeindspilning "Farvel, Åge", -videooptagelser, endnu en gang "Hund og hund imellem" samt talløse live-jobs, herunder i bl.a. Luxembourg. "Farvel Åge" bliver (med en 10 min. lang begravelsesreportage) nr. 1 på DRs hitliste. I december spilles der for udsolgte huse juleshow med Fick, Ougaard, Friis og Menzer på det legendariske ABC-teater i København. Denne gang er titlen "Jul i Ubehage". Flere kvindelige anmeldere er fortsat sure...
   "Farvel Åge" tildeles 1995 en Grammy i kategorien årets entertainment-udgivelse. "Farvel Åge-turne" med 27 shows, baseret på plade og Damhuskro-forestilling 1994. Medvirker ved første "En latterlig torsdag" i Skanderborg (og også de to følgende år) Den første købevideo "Panik i Pladderballe" udsendes med moderat interesse til følge.
   Primo 1996 opsættes en ny forestilling på Damhuskroen "De nøgne heste fra Upernavik". Verdens eneste "sølv-CD" tildeles M&R for 25.000 solgte eks. af "1991" 15 år efter udgivelsen. Efterår: CDen "Knepper De? (Jeopardy) -som i virkeligheden er en dobbelt-CD med Jack Factory: "Monrad & Rislund love songs" på den anden CD udsendes. "Knepper De?" er den iøvrigt hidtil bedst sælgende M&R udgivelse med ca. 54.000 enheder over disken (1997). M&R optræder for de danske soldater i Bosnien.
   1997: Repremiere på "De nøgne heste..." på Damhuskroen; forestillingen turnerer over hele landet om efteråret. Ialt opføres dette show 92 gange. M&R igen til Bosnien for at højne kampmoralen. CDen "Den store julebasar" udgives; den fås også med interaktiv CD-ROM julekalender, med Ole Fick som primus motor. TV-reklamernes Scandlines-måger Kaj og Bøje (Fick og Rislund) opnår kultstatus.
   1998: "Hund & Hund imellem" sender en ny omgang optaget i '97. Seertallet er mere end 800.000! Premiere på "Enogtrediveethalvtårsjubilæumsforestillingen "Twin-Pigs" på Damhuskroen medio februar. Monrad & Rislund udnævnes til Keyserlige Mayestaits Acteurs af Århus Studenterrevy. Monrad & Rislund's anden salgsvideo "De nøgne heste fra Upernavik" udsendes i TV før den kommer i handlen, hvilket må formodes at være årsag til vigende salgstal.
   Damhuskroen byder fortsat på hjemmebanefordele og er i 1999 påny rammen om M&R's vinteraktiviteter -en repremiere på en let justeret udgave af "Twin-Pigs". Det såkaldte Herremoderåd (et selvbestaltet sammenrend af bøssede guldfasaner) tildeler M&R h.h.v. en 3. og en 4. plads på listen over landets dårligst klædte mænd. Iført særdeles klædelige camouflageuniformer er M&R påny i Bosnien for at levere 'feltunderholdning'. I efteråret turneres der med "Twin-Pigs" samtidig med, at endnu et helt nyt show forberedes.
   Det ny show har d. 11/2-2000 premiere på Damhuskroen under titlen "Kakerlakpulere på afveje"(!) Det kan bl.a. læses på kroens gavl ud til Roskildevej hvor 70.000 biler passerer dagligt. Bistået af bl.a. Jens Hofman og webmaster Andersen er også en CD-udgivelse forberedt: "Ja, Ja... -Eller Nej!" rummer hidtil uudgivne optagelser fra perioden 1977-2000. Det humoracistiske nummer "BALLADEN OM HASSAN OG MUSTAFA" opnår betydelig mediebevågenhed: en kristen mørkemand raser, mens de unge i Kurdisk Forening godt kan gætte, at de to tykke vil kalde på smilet, omend på en alvorlig baggrund. M&R er aktive i Fritidsrådets kampagne mod hundelorte, og i efteråret turneres der trio med Ougaard.
   Primo 2001 genoptages "Kakerlakpulerne" på Damhuskroen, hvorefter Hassan, Mustafa og de øvrige optræder med løst og fast over hele landet; i eftersommeren får Nuuk, Grønland besøg. September deltager tidligere ensemblemedlemmer Mik Schack og Pierre Dørge sammen med Fick og Ougaard i en ikke-kedelig M&R-version af "Venner for Livet" på TV2, og i november fejrer M&R sammen med en række (andre) velmeriterede kunstnere KODAs 75 år ved et gallashow på Falkonérteatret. Ultimo 2001 forbereder M&R sammen med restauratør Alex Meyer nyt show ved den franske riviera.
   Den 8. februar 2002 er der premiere på "De Tykke Synger" på Damhuskroen. Showet anmeldes traditionen tro ikke i dagspressen, som ikke inviteres fordi der generelt er udsolgt(!) Publikum kan dog dømme selv og er begejstrede. Monrad og Rislund medvirker sammen med Svend Auken og Holger K. Nielsen i "Jarlens" talk-show "aHA!" i hvilken anledning studieværten og Rislund kaster vand i ansigtet på hverandre. Oktober udsendes Cd'en "Lorteøen special" med live-optagelser fra Amager Bio. M & R er gæstebartendere i TV 2's nytårsshow.
   Primo 2003 er der repremiere på "De tykke synger" på Damhuskroen som senere samme år tillige bliver titlen på en CD-udgivelse fra duoens "nye selskab" CMC. CD'en ledsages af bonus-DVD'en "Live på den smukkeste" optaget på festivalen i Skanderborg 2002. Efteråret 2003 turneres der videre rundt i landet med "De tykke synger" ; mange byer benytter sig af chancen for en ekstraforestilling. Årsopgørelse: Ca. 90 live-jobs.
   For første gang siden 1994 tager M&R ikke hul på det nye år på Damhuskroen, men spiller vinter og forår 2004 videre med "De tykke synger" over hele landet. Der fejres 30 års indspilningsjubilæum med udgivelsen af et opsamlingsboxsæt med titlen "Det store triumftog" indeholdende 5 CD'er og en helt ny DVD, hvor M&R, inspireret af det royale bryllup tidligere på året, ses køre en usædvanlig karettur. Karetturen gentages på udgivelsesdagen i centrum af København under stor pressebevågenhed. Sidst på året vækker en række radiospots for Automester opmærksomhed.
   Højt at flyve..., -fra 4/2-2005 er Monrad & Rislund med Ougaard og Fick tilbage på Damhuskroen med premiere på nyt show "Den rene jammer". Resten af 2005 byder på turnevirksomhed med trioen; udenvælts besøges den danske styrke i Kosovo, ligesom der bidrages ved festligholdelsen af H. Skolemoses afgang som mangeårig borgmester i Ivigtut Kommune, Grønland. Der brydes med en gammel tradition, da juleshowet for et enkelt år rykkes fra Hotel Nørrevang, Marielyst til Odense Congress Center.
   Februar 2006 er der repremiere på “Den rene jammer” på Damhuskroen, dog med "gæsteoptræden" af en ny figur "Rapdallah" i anledning af Muhammed-krisen. Derpå gæster showet en ny række byer rundt om i landet. I maj får færingerne et gensyn med M&R i Nordens Hus i Tórshavn efter 20 år. Rislund kan fejre 25 år som konferencier på Danmarks Smukkeste Festival, og M&R's juleshow spiller igen for udsolgte huse på Hotel Nørrevang, Marielyst.
   Primo 2007 udsælger et opdateret "jammer-show" med varedeklarationen "Platheder på et fundament af sjofelhed" på rekordtid på Damhuskroen. De på sjofelhed funderede platheder bliver i eftersommeren tilgængelige på CD. I marts leverer M&R improvisationskunst af en sådan karat i TV3-succesen "Gudskelov du kom", at de indkaldes til yderligere en runde i efteråret. En del blandede M&R-sekvenser af blandet herkomst er gjort tilgængelige på YouTube. M&R er aktive med sidebesæftigelser: Rislund ses på TV-reklamefladen som XL-byg's "Bredballe" (hvor en kunde "Svendsen" spilles af Ole Fick) og udgiver storværket "Brandbiler i 100 år". Monrad spidser pennen i EkstraBladet, hvor han efter en årrække som TV-anmelder nu rykker i både "Sylen" og som rejseskribent.
   Februar 2008 er der på Damhuskroen premiere på forestillingen "Uhumsk Humor". Titlen skyldes et læserbrev i Jyllandsposten, hvor en vestjysk kvinde mener at vide, at der i et af M&R's numre opfordres til seksuel aktivitet, som er i strid med straffeloven... -mon dog! Igen er der masser shows over hele landet, bl. a. kommenterer duoen "live agility" i Aalborg Zoo(!) Det samlede bagkatalog gøres tilgængeligt via download betitlet "Rub og Stub" og november udsendes opsamlings-2CD betitlet "Absolut Mogens & Blandede Brodtgaard" med..., -ja, gæt selv hvem i hovedrollerne.
   I 2009 lægges der (igen) ud på Damhuskroen med Uhumsk Humor version 2.0 og der turneres flittigt over hele landet. I juni måned er der premiere på Anders Matthesens film "Sorte Kugler", co-starring Rislund i rollen som Lurifax. Filmen bliver den mest sete danske film i 2009 med mere end 400.000 solgte biletter. Den 2. november holder Monrad udgivelsesreception på bogen "Pølsesnak", som med tekster og tegninger af egen tilvirkning opnår fine placeringer på bestsellerlisten op mod jul. Den 11/11 kommer M&R på (næsten) alle landets forsider, da BT vinkler d´herres forlængst annoncerede pause som et dramatisk brud: "Monrad & Rislund er ikke mere" kan man læse i en publikation, der heldigvis ikke har yderligere troværdighed at sætte over styr...
   Som bekendtgjort her på sitet allerede ultimo 2008 bliver 2010 året, hvor Monrad & Rislund holder næsten et års pause fra hinanden. For første gang i 35 år! For at modvirke abstinenser hos trofaste fans udgives koncert-DVD'en "Monrad & Rislund i Køge" med bl. a. de nye figurer Henriette Fladmann og Eilert Mørch. Monrad spiller på klubscenen med Øyvind Ougaard. Han udgiver tillige "Pølsesnak II" samt rejsebogen "Dejlige destinationer". Og Rislund holder som lovet primært bøtte, men dukker dog op i ensemblet Brødrene Damp med Øyvind Ougaard og multikunstneren Kalle Mathiessen. De udgiver CD i april og spiller enkelte klubjobs. Da året går på hæld, fortsætter M&R som aftalt samarbejdet og spiller en stribe velbesøgte shows.
   I 2011 bliver det for alvor klart, at krisen kradser også i underholdningsbranchen: Bookingbureauer lukker, lydfirmaer er pressede og kolleger har stadigt mindre at lave. Monrad, Rislund & Ougaard kan dog glæde sig over velbesøgte spilleperioder både for- og efterår. Rislund fejrer 30 års jubilæum som chefkonferencier på Danmarks Smukkeste Festival, Monrad udgiver "Pølsesnak III" og jo -krisen kradser: Vikefeltet udvides med optræden for prisbevidste danskere, der skal muntres op under besøg hos polske tandlæger(!)
   Fra sin kontorstol har Monrad sørget for, at M&R også i 2012 har noget at rive i. Det bliver tillige året, hvor de går ind i en ny branche, idet Pladderballe Bryghus bliver en realitet...